Dot Matrix LCD Display suppliers | Đà Lạt Plus - Diễn Đàn Mua Bán Trao Đổi Rao Vặt Đà Lạt

Dot Matrix LCD Display suppliers

Tìm kiếm nhà đất đà lạt, bất động sản đà lạt, phòng trọ đà lạt,...

huado233

New member
#1
Enrich Electronics Co.成立于2012年 公司致力于为工业LCD显示器制造和开发高品质产品,包括单色LCD / TFT和OLED LCD显示模块。凭借超过6年的经验,Enrich在有序处理方面非常精通,特别是在单色LCD模块上。这是满足客户需求和期望的最重要的核心竞争力。
丰富深圳电子有限公司是一家以出口为主的高科技企业,我们的产品适用于医疗电子,仪器仪表,智能可穿戴设备,一些金融POS机,U盾,ETC电子标签和家电产品领域。作为国际知名企业的供应商,我们的产品大部分出口到欧洲,美国等国家.Dot Matrix LCD Display供应商
网站:http://www.customlcddisplay.com/